Om klinikken

Om klinikken:

Lægerne Stubmøllevej er en lægepraksis drevet af 2 læger, Marie Lykke Eshøj og Ditte Vendelbo Jørgensen. Vi har fra 1. august 2023 overtaget praksisserne efter hhv. Birgit Reindahl og Kirsten Moesgaard. Vi driver lægepraksissen som en kompagniskabspraksis, hvilket betyder at du som patient er tilmeldt klinikken og har os begge som læger. Vi vil tilstræbe at du som patient følges at samme læge over tid, særligt hvis der er tale om kroniske lidelser. Ved akutte problemstillinger vil du møde den læge der er tilgængelig på tidspunktet. Både Marie og Ditte er uddannet speciallæger i almen medicin. Du vil desuden også kunne møde vores dygtige konsultationssygeplejersker Maj-Britt og Sofie, som kan varetage forskellige konsultationstyper, under lægernes supervision og ansvar.

 

Læger:

Marie Lykke Eshøj, 42 år, Speciallæge i almen medicin.

 

Ditte Vendelbo Jørgensen, 36 år. Speciallæge i almen medicin.

Er på barsel frem til november 2023. I mellemtiden vil du kunne møde vores barselsvikar.

 

Julia Varga. Læge, ansat i barselsvikariat.

 

Maj-Britt Larsen, konsultationssygeplejerske.

 

Sofie Karlsson, konsulatationssygeplejerske.

 


 

Marie Lykke Eshøj

Speciallæge i almen medicin

 

 

Ditte Vendelbo Jørgensen

Speciallæge i almen medicin